Skip to content Skip to footer
BIBLIOTEKANOWYKORCZYNBANER
BIBLIOTEKANOWYKORCZYNBANER
BANERBIBLIOTEKA
Shadow

 396 Całkowita liczba odwiedzin

Biblioteka Centrum Kultury powstała na mocy połączenia Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie w dniu 1 stycznia 2021 r. Jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach oraz ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Głównym obszarem działania BCK jest Miasto i Gmina Nowy Korczyn. Gmina jest typowo rolnicza, położona w otoczeniu gmin uzdrowiskowych i otulinie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.

Do podstawowych zadań BCK należy popularyzacja czytelnictwa, rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Staramy się stworzyć mieszkańcom gminy możliwości korzystania z różnych form życia kulturalnego i rekreacji oraz wprowadzić  działania, które sprzyjają popularyzacji czytelnictwa oraz integracji społeczności lokalnej.

BCK współpracuje z samorządami: gminy, powiatu, województwa, szkołami, Towarzystwem Miłośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie, parafiami, jednostkami OSP, Kołami Gospodyń Wiejskich, twórcami ludowymi, innymi różnymi organizacjami i stowarzyszeniami oraz WDK i domami kultury w gminach naszego województwa. Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy  z organizacjami, jak również z indywidualnymi osobami, jest dla nas bardzo ważnym elementem pracy, dającym możliwości rozwoju, otwarcia na nowe pomysły i inicjatywy społeczne. Na obszarze gminy działają  lokalni artyści ludowi – malarze, rzeźbiarze, koronkarki, hafciarki, twórcy plecionek ze słomy, które staramy się pokazywać i promować przy okazji okolicznościowych wydarzeń kulturalnych.

Działające na terenie gminy Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia biorą czynny udział w  uroczystościach organizowanych na terenie gminy, ale również reprezentują ją na zewnątrz, kultywują lokalną tożsamość i pielęgnują tradycje. Działania kulturalne są wspomagane również przez prężnie działające Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej w Nowym Korczynie. Nasze działania wspomaga również Orkiestra Dęta im. Jana III Sobieskiego, której powstanie datuje się na 1690 rok. Na terenie miasta znajduje się stadion sportowy na którym odbywają się cykliczne imprezy, Gminne Zawody Strażackie, rozgrywki piłki nożnej. Działa Również Klub Sportowy Wisła Nowy Korczyn.

Ważną rolę we współpracy z BCK odgrywa działalność placówek oświatowych, które poprzez swoje działania statutowe rozwijają oprócz działalności edukacyjnej również strefę kultury rekreacji i sportu.

BCK jest również członkiem stowarzyszeń:  LOT „Moc Ponidzia” i LGD „Królewskie Ponidzie”, z którymi w ramach lokalnej współpracy działamy w sferze turystycznej i promocyjnej.

Przy instytucji  działa  PIT (Punkt Informacji Turystycznej) oraz Wypożyczalnia Kajaków NIDA.  Turystyka kajakowa cieszy się coraz większym zainteresowaniem a wypożyczanie kajaków i spływ rzeką Nidą stanowi ofertę aktywnego wypoczynku, do którego zachęcamy w sezonie wiosenno – letnim.

W ciągu całego roku organizujemy wydarzenia kulturalne, edukacyjne i biblioteczne. Staramy się stworzyć taką ofertę kulturalną, aby każdy odbiorca znalazł w niej coś dla siebie. Dzieci mogą liczyć na zajęcia kreatywne, organizację zajęć feryjnych, konkursy okolicznościowe. W sali gier BCK dysponujemy grami dla młodzieży, udostępniamy stanowisko z wolnym dostępem do Internetu. Prężnie funkcjonuje również Fitness klub. Organizujemy imprezy okolicznościowe skierowane dla społeczności lokalnej, nawiązujące do tradycji, historii i bogatego dziedzictwa kulturowego Nowego Korczyna.

Biblioteka jest otwarta w godzinach:

poniedziałek: 9.00-14.00
wtorek: 9.00-19.00
środa: 9.00-19.00
czwartek: 9.00-19.00
piątek: 9.00-19.00
sobota: 9.00-17.00

Kierownik przyjmuje interesantów codziennie w godzinach 7.30 do 15.30.

Biblioteka posiada księgozbiór około 13000 woluminów. Staramy się aby był on dostosowany do potrzeb i upodobań czytelników, jak również na bieżąco go uzupełniać i aktualizować. Oprócz wypożyczania książek, można skorzystać z czytelni i wypożyczać czasopisma. Przy BCK działa Dyskusyjny Klub Książki a najmłodsi mogą założyć Kartę Małego Czytelnika i odebrać Wyprawkę Czytelniczą. Mamy również w ofercie szereg gier planszowych oraz puzzli dla najmłodszych. Współpracujemy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną oraz Instytutem Książki. Czytelnicy mogą u nas również skorzystać ze zbiorów Biblioteki Narodowej, dzięki programowi Academica.


Statut Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie
>> do pobrania

Skip to content